رکورد حل مکعب روبیک با کمترین حرکات جهان شکسته شد

در آیتم حل با کمترین حرکات که به آن FMC نیز می‌گویند، شرکت‌کنندگان برای یافتن کوتاه‌ترین راه‌حل ممکن با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. به عقیده بسیاری از کیوبرها این آیتم یکی از دشوارترین آیتم‌ها در زمینه مکعب روبیک می‌باشد. در مسابقه The Great British Blind Off 2019 که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ ژانویه ۲۰۱۹ … ادامه خواندن رکورد حل مکعب روبیک با کمترین حرکات جهان شکسته شد